Stichting Child Smile

De glimlach van een kind, dat is waar onze stichting zich mee bezig houdt.

Stichting Child Smile houdt zich bezig met het helpen van kinderen met een gezichtsafwijking in het algemeen en in het bijzonder kinderen met schisis. De hulp van onze stichting wordt  gegeven in de vorm van (het financieren van)  operaties, verzorging na de operatie en begeleiden van deze kinderen in een langer traject. Stichting Child Smile staat daarnaast open om initiatieven te financieren die leiden tot een beter algemeen welzijn van de kinderen in de doelgroep.

Kinderen die geboren worden met een gezichtsafwijking willen wij helpen door hen in contact te brengen met gespecialiseerde artsen die hen kunnen helpen. Stichting Child Smile werkt samen met deze artsen in de regio waar zij actief is (momenteel ligt de focus op Zuid-Oost Azie)  terwijl er ook samenwerking is met personen en instanties die voor nazorg kunnen zorgdragen. Op dit moment is Stichting ChildSmile enorm druk bezig met het organiseren van werkzaamheden  plaatste. Zoals gezegd wordt er contact gezocht met chirurgen, anesthesisten en andere medisch specialisten.

Deze specialisten zullen een team gaan vormen om in de voorkomende gevallen de medische zorg te geven.Bovendien worden op dit moment alle benodigde contacten gelegd met kinderartsen in ziekenhuizen; in de eerste plaats om tot registratie over te gaan van kinderen geboren met een schisis en in de tweede plaats om ook het natraject te kunnen waarborgen. Daarnaast wordt momenteel naar beschikbare  ruimte gezocht van waaruit gewerkt kan worden, wordt er met vrijwilligers gesproken en wordt getracht de problematiek verder in kaart te brengen. 


sponsors