In het kader van de wettelijke verplichting en voorwaarden zoals opgenomen in artikel 1a tot en met 1e van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (URAWR), maken wij op deze pagina de gegevens bekend zoals genoemd onder artikel 1a, lid 1, letter j en d en lid 7 van de URAWR.

Ingevolge bovengenoemde regelgeving maken wij op deze pagina bekend:

1. de naam van de instelling: Stichting Childsmile.
2. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer door de Kamer van Koophandel toegekend: 851948406
3. het post- bezoekadres, dan wel telefoonnummer of emailadres van de stichting.
Het post- bezoekadres is: Zilvergracht 89, 2652HV Berkel en Rodenrijs.
Het telefoonnummer is 06-18167225.
Het e mailadres is: info@childsmile.nl
4 De doelstelling volgens de regelgeving van de instelling (wij verstaan daaronder: de doelstelling volgens de statuten van de stichting). Deze zijn HIER te vinden.
5. Het algemene beleidsplan vindt u HIER.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling.
Deze hoofdlijnen voor het jaar 2017 HIER te vinden.
6. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de instelling. Deze informatie is HIER te vinden.
7. Het beloningsbeleid van de instelling. Het beloningsbeleid van de instelling is dat bestuurders geen vergoeding ontvangen voor de door hen verleende bestuurstaken en dat zij slechts een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten ten behoeve van de stichting. Er wordt geen vacatiegeld uitgekeerd.
8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de stichting. Dit verslag is HIER te vinden.
9. De balans en staat van baten en lasten, met toelichting.
Deze financiële verantwoording van 2012 t/m 2016 kan HIER gevonden worden
.
Voor overige vragen zijn wij steeds bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer dan wel via het bovenstaande emailadres.


sponsors