Donatiebox van Childsmile

De donatieboxen van Childsmile zijn bedoeld om in supermarkten te plaatsen. De donatiebox wordt dan geplaatst bij de emballage machine en aan de klant wordt gevraagd het emballage bonnetje te doneren. Deze vorm van actie voeren is heel laagdrempelig. Childsmile kan ook voor een donatiebox zorgen om op uw toonbank te plaatsen bij de kassa. Daar kan dan op een subtiele wijze om een (kleine) donatie gevraagd worden. Deze vorm van actie voeren is een van de eerste die door Childsmile wordt ingezet. Gedurende de komende maanden zullen door Childsmile allerhande acties gevoerd gaan worden zodat wij dromen kunnen verwezenlijken en toekomst geven aan de kinderen.

Donatieboxen van Childsmile hebben een eigen ontwerp

Childsmile heeft voor dit doel speciale boxen ontworpen die er fris, leuk en aantrekkelijk uitzien. Een van de doelstellingen bij het plaatsen van de box is om ook het resultaat te laten zien aan de desbetreffende supermarkt (en haar klanten). Nadat een kind geopereerd is zal dit kenbaar gemaakt worden en kan er over een foto beschikt worden. Zo ziet de klant meteen wat er met zijn donatie is gebeurt.

Doelstellingen met de donaties

Childsmile wil met het gedoneerde bedrag verder werken aan haar doelstelling dat is in de eerste plaatst het faciliteren en financieren van operaties van kinderen in Zuid Oost AziĆ« met een schisis. In de tweede plaats wil Childsmile graag haar wens tot het oprichten van eigen centra verwezenlijken. Eigen centra zijn nodig omdat kinderen veelal ondervoed en in slechte fysieke conditie bij ons komen. Wij zouden het kindje dan het liefst bij ons willen houden om het verder voor te bereiden op de operatie. Goede voeding en verzorging is dan noodzakelijk. Ook na de operatie willen wij het kind verder steunen door een gedegen na controle uit te kunnen oefenen, door er voor te zorgen dat het kindje weer leert eten en drinken en dat het spraakproces genormaliseerd wordt. Ook orthodontie onderzoek is dan noodzakelijk 

donatiebox childsmile

Leave a Reply

sponsors