Donatieboxen actie van Childsmile.

Childsmile houdt een actie in supermarkten met donatieboxen. De actie gaat uit van klanten van de desbetreffende supermarkt die gereageerd hebben om aan de manager te vragen of er door Childsmile in deze vorm actie gevoerd mocht worden. Gezien vanuit het feit dat er nu reeds vele boxen geplaatst zijn (zie onze facebook pagina) lijkt deze actie een succes te gaan worden. Uiteraard moet afgewacht worden wat de opbrengst van deze actie gaat worden maar gelet op de hoeveelheid geplaatste boxen kan succes niet uitblijven. Childsmile gaat met deze actie dan ook door en maakt dit tot onderdeel van het vaste actie programma. gedurende het gehele jaar kunt u dus de donatieboxen van Childsmile tegenkomen in uw supermarkt.

Besteding van de opbrengst.

donatieboxenVanuit de opbrengst van deze actie zullen als eerste een aantal kinderen die nu op de wachtlijst staan, geholpen gaan worden. Wij verwachten dat tenminste 10-20 kinderen geholpen zullen kunnen worden in het eerste kwartaal van het jaar. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de opbrengst maar ook van de beschikbaarheid van de operatiekamer, de chirurgen, anesthesist en anderen. Wij proberen er in ieder geval naar toe te werken dat in het eerste kwartaal van 2015 zoveel kinderen als mogelijk geholpen gaan worden. De planning voor het een en ander is al in volle gang. Zo zijn er al gesprekken omtrent de beschikbaarheid van de operatiekamer in het ziekenhuis en chirurgen. Ook zullen wij proberen een eigen team van het Nederlandse schisis team te vormen. Binnenkort zullen hiervoor de contacten met Dokters van de Wereld aangehaald kan worden. Zij hebben een grote ervaring op dit gebied in landen zoals Bangla Desh e.d..

Een tweede voor ons bijzonder belangrijk doel is de realisatie van ons eigen (medisch) centrum op de Filippijnen. Momenteel wordt druk gezocht naar een goede lokatie die we kunnen gebruiken. De lokatie moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor iedereen en voldoende faciliteiten bieden om onze doelstelling te verwezenlijken. Bovendien zullen binnenkort de gesprekken weer geïntensiveerd worden met een van de grotere leveranciers van (baby)melk om zodoende aan de vraag hiernaar te kunnen voldoen. De kindjes die ondervoed zijn kunnen dan aansterken voor hun operatie.


Leave a Reply

sponsors