Actie voor operaties door plaatsen donatieboxen

Childsmile voert momenteel actie door het plaatsen van donatieboxen bij supermarkten. Deze laagdrempelige vorm van het werven van fondsen wordt door Childsmile ingezet vanwege de verzoeken daartoe gedaan via de Facebookpagina.

Oproepen via de facebookpagina van Childsmile om donatiebox te plaatsen

donatiebox Childsmile

Oproepen werden gedaan via de Facebookpagina door enerzijds klanten van supermarkten en mensen die onze stichting hebben geliked op Facebook. De vraag werd meerdere malen gesteld waarom Childsmile hier verder geen actie ondernam juist omdat een groot aantal mensen deze mogelijkheid (het doneren van emballagebonnen) als prettig en gemakkelijk ervoeren. Vanuit deze vraag is Childsmile verder gaan werken er werden er managers benaderd van supermarkten. Al snel bleek dat de meeste supermarkten graag wilden meedoen aan een dergelijke actie. Childsmile heeft vervolgens door vrijwilligers boxen laten maken en deze zijn inmiddels geplaatst (en worden nog steeds geplaatst) door onze vrijwilligers. Op dit moment wordt getracht boxen zo veel als mogelijk te plaatsen in de Randstad waarna de rest van het land moet gaan volgen. De door Childsmile ingezette actie zal voor de rest van dit jaar doorlopen terwijl er ook supermarkten zijn die hebben gevraagd of wij de box in 2015 willen plaatsen. uiteraard worden deze geagendeerd en plaatsen wij op het moment dat de manager dat wenst.

Voorbeelden van plaatsingen van de donatiebox van Childsmile

Inmiddels zijn er meerdere boxen geplaatst bij Albert Heijn, Plus, Jumbo en C1000. Childsmile laat via haar Facebookpagina weten waar de box geplaatst is zodat mensen weten dat aan hun verzoek gevolg is gegeven.

Hieronder enige foto's van plaatsingen

donatiebox Childsmile
donatiebox Childsmile
donatiebox Childsmile
donatiebox Childsmile

De looptijd van deze actie is verder onbepaald omdat veel van de supermarkten een programma blijken te hebben zodat er dan eerst in 2015 plaats is voor onze boxen.
Door het plaatsen van deze boxen worden fondsen verzameld waardoor wij in staat zullen zijn meerdere kinderen te helpen. Helpen door middel van het faciliteren en financieren van operaties bij kinderen met een schisis. Worden deze kinderen niet geopereerd dan leven vaak als een paria en worden verstoten van de rest van de sociale omgeving. Childsmile wil er voor zorgen dat ieder kind het recht op een toekomst heeft; is dat door middel van het financieren van een operatie dan faciliteert Childsmile dit.

Naast het faciliteren van operaties is Childsmile hard bezig geld in te zamelen voor het oprichten van een eigen centrum waar kinderen kunnen worden opgevangen. Zij kunnen daar dan verblijven zowel voor- alsook na de operatie.


Leave a Reply

sponsors