operatie

Alle begin vangt aan met de eerste actie.

Stichting ChildSmile is een stichting die zich wil inzetten voor kinderen met een gezichtsaandoening en in het bijzonder kinderen met een schisis. Iedere 3 minuten wordt er een kind geboren met een gezichtsafwijking of schisis hetgeen dan meteen de reden vormt om deze stichting op te zetten. Naar onze mening is ieder initiatief die kinderen in deze situatie hulp geeft van bijzondere waarde. Kinderen in deze situatie worden vaak geboren in arme landen waardoor er voor de ouders geen mogelijkheid bestaat om zelf de kosten voor de operatie te betalen. Stichting ChildSmile wil nu juist dit doen, en meer. Naast het financieren van de operatie is er meestal nog een ander traject te doorlopen van sociaal maatschappelijke aard. Bovendien komt het veel voor dat deze kinderen opnieuw moeten leren praten, eten en drinken. Ook in dit traject wil Stichting ChildSmile behulpzaam zijn. Door het oprichten van eigen centra kan de hulp bovendien gecentraliseerd worden hetgeen de kosten kan drukken.

Every beginning starts with the first action.

ChildSmile is a foundation that commits to children with facial deformities specifically children with clefts. Since every 3 minutes a child is born with a facial defects or with cleft which prompts the setting-up of the foundation. In our view any initiative to help the children with this situation are of ┬áspecial value.These Children are usually born in poor countries so there is less possibility for parents to bear the costs for the child’s operation. And ChildSmile Foundation precisely wants to do ┬áthis and possibly more. Besides financing of the operation there is usually another traject which is in social nature. Moreover, these children needs to re-learn to talk, eat and drink. Also in this section ChildSmile Foundation is helped by stimulating ┬ácentralized self-help centers which can lessen costs.


sponsors