Jake voor en na

Childsmile; alle begin vangt aan met de eerste actie.

Stichting ChildSmile is een stichting die zich wil inzetten voor kinderen met een gezichtsaandoening en in het bijzonder kinderen met een schisis. Iedere 3 minuten wordt er een kind geboren met een gezichtsafwijking of schisis hetgeen dan meteen de reden vormt om deze stichting op te zetten. Naar onze mening is ieder initiatief die kinderen in deze situatie hulp geeft van bijzondere waarde. Kinderen in deze situatie worden vaak geboren in arme landen waar er voor de ouders geen mogelijkheid bestaat om de kosten voor de operatie te betalen. Stichting ChildSmile wil nu juist dít doen, en meer. Naast het financieren van de operatie is er meestal nog een ander traject te doorlopen van sociaal maatschappelijke aard. Bovendien komt het veel voor dat deze kinderen opnieuw moeten leren praten, eten en drinken. Ook in dit traject wil Stichting ChildSmile behulpzaam zijn. Door het oprichten van eigen centra kan de hulp bovendien gecentraliseerd worden hetgeen de kosten kan drukken.

Childsmile geeft de operatie en méér dan dat.

Wat Stichting Childsmile uniek maakt is dat wij in de eerste plaats werken met vrijwilligers ter plaatse. Onze vrijwilligers hebben een direct contact met de kinderen die wij helpen en zij zijn dan ook steeds bereikbaar voor de kinderen of hun ouders. Omdat het bij een operatie alleen niet ophoudt zien wij dit als een essentieel onderdeel van onze stichting. Daarnaast heeft deze manier ook het voordeel dat er steeds twee-richtingsverkeer is en dat er een constante koppeling kan plaatsvinden. Naast de eerder genoemde aspecten willen wij ook graag de hulp, gegeven door donateurs, persoonlijk maken. Een donatie, of deze groot of klein is, wordt

steeds in het bijzonder gewaardeerd en leidt ook meteen tot actie en resultaat. Dit laatste is dan ook weer onmiddellijk zichtbaar voor de donateur. De besteding van de donaties gaat voor 95% naar het doel van onze stichting! Dit is mogelijk omdat wij gebruik maken van sponsoren en bovendien onze ‘overhead’ kosten zoveel als mogelijk trachten te elimineren. Alleen op deze manier is het mogelijk 95% of meer aan het doel te kunnen besteden*.

*over donaties gedaan via Stichting Geef.nl zijn wij 8% transactiekosten verschuldigd waardoor het netto te besteden bedrag over deze donaties onder de eerder genoemde 95% komt te liggen.
<div

Google+


sponsors