Schisis en hoe een emballagebon helpt; van emballagebon naar een leven veranderende operatie.
Of, hoe een kleine gift in de vorm van de donatie van een emballagebon veranderd in een toekomst voor een kind met schisis.

schisis en emballage bon

​Donatieboxen actie van Childsmile bij supermarkten.

Childsmile is momenteel bezig met een grote actie bij supermarkten. Doel is het neerhangen van een donatiebox bij de lege flessen automaat om zoveel als mogelijk bonnetjes te verzamelen. Het leek ons een goed idee mensen wat meer te laten weten hoe dit in zijn  werk gaat, hoeveel werk het kost alvorens het bonnetje geïnd kan worden en wat er vervolgens mee gebeurt. Vandaar dit bericht.

Op het moment dat u uw emballagebonnetje in de donatiebox doneert gaat dit een geheel eigen weg leiden en gaat dit simpele bonnetje, gezamenlijk met een heleboel anderen, er voor zorgen dat een kind een leven veranderende operatie kan ondergaan. Maar voordat de donatiebox bij de supermarkt hangt is daar al een heel traject aan vooraf gegaan.

De aanvang van de gang naar de operatie.

Alles begint bij de eerste opmerking die ontvangen wordt op de Facebook account. Een verzoek om eens te kijken naar de mogelijkheid om geld in te zamelen via de emballage bonnen in supermarkten. Op dat moment bestaat er nog geen idee over het werk wat dit meebrengt en over de eventuele opbrengsten. Gegevens (statistische data enzo) zijn er niet en zo die er wel zijn worden die niet vrijgegeven omdat anderen bang zijn dat hun plaats wordt ingenomen. Een nader onderzoek leert dat het bij deze vorm van geld verzamelen veelal gaat door vooral lokale initiatieven. Deze lokale initiatieven zijn dan gericht op een lokaal probleem ( individuele hulp) dan wel wordt er een lokaal initiatief opgezet met de bedoeling geld in te zamelen voor grotere goede doelen zoals bijv. Roparun, KiKa of iets dergelijks.

Ontwerp, fabricage en plaatsen van de donatieboxen

donatiebox v.1.0

Om aan de verzoeken komende op de Facebook account verder gevolg te geven moet er vervolgens naar de supermarkten gebeld worden, worden er afspraken gemaakt over de plaatsing en over het tijdstip wanneer de box geplaatst kan gaan worden. Erg gemakkelijk is dit niet en het is bovenal een tijdrovend werkje. Veel managers hebben het erg druk, zijn moeilijk te bereiken of hebben al andere initiatieven toegelaten. Uit efficiency oogpunt ( maar ook uit financieel oogpunt) is het niet te doen om een box neer te hangen waar reeds drie of vier andere boxen hangen. Een volgend item is de box zelf. De box moet gemaakt worden en, omdat alles budget neutraal moet gebeuren, zijn hier vrijwilligers voor nodig. Een probleem is dan dat er bijv. geen model is voor een box zodat dat uitgedacht moet worden. Er moeten maten, kleuren en technische aspecten ( zoals bijv. materiaalkeuze) bedacht worden. Uiteindelijk ligt er een tekening voor een box gereed waarna het zoeken gaat worden naar sponsoren om de box te sponsoren en leveranciers om de materialen te leveren. Childsmile heeft er uiteindelijk na een eerste periode van zelffabrikage verder voor gekozen de boxen te laten maken van stevig karton. Deze boxen zijn gemakkelijk te transporteren, nemen weinig ruimte in beslag en zijn verder naar de specificaties van Childsmile vormgegeven. Bovendien gaan zij lang mee en voldoen daarmee aan de eis van Childsmile tot duurzaamheid.

donatiebox v 2.0

Plaatsen van de donatieboxen bij de supermarkt.

Op het moment dat de supermarkt het akkoord gegeven heeft zal de box geplaatst moeten gaan worden. Ook hiervoor schakelt Childsmile vrijwilligers in. Zij maken een planning, een route en rijden door het hele land en leggen daarbij vele kilometers af. Zij doen dit uit sympathie voor het doel van Childsmile. Bij de supermarkt aangekomen wordt de box verder gereedgemaakt en afgemonteerd. Ook hierbij kunnen zich weer allerlei problemen voordoen vanwege het feit dat de inhoud van de box diefstalgevoelig is. Bij een flessenautomaat die zich "buiten" de supermarkt bevindt kan geen kartonnen box gehangen worden omdat deze gestolen wordt. Het is zelfs voorgekomen dat boxen welke IN de supermarkt hingen, gestolen zijn. Bij een flessenautomaat die zich buiten bevindt wordt dan meestal gekozen voor een metalen brievenbus. Uiteindeljk worden de boxen door geheel Nederland gehangen. 

Ophalen van  de donaties en verantwoording.

Na geruime tijd, meestal na een, twee of drie maanden, worden de supermarkten weer bezocht en moet de inhoud van de box geleegd worden. Ook daarbij komen dan weer zaken om de hoek kijken waar niet op gerekend is waardoor ook dit een tijdrovend werkje is. De afzonderlijke bonnetjes worden geteld en met de supermarkt afgerekend. Dit kan een tijdrovend werkje zijn omdat er soms meer dan twee- of driehonderd bonnetjes zijn en ieder bonnetje wordt apart gescand. Uiteindelijk kan er afgerekend worden, krijgt de supermarkt een donatie certificaat en wordt het geld in de kas gestort onder begeleiding van een kassabon omdat zo precies gezien en gecontroleerd dan worden wat de opbrengst is. Dit laatste uiteraard in het kader van de transparantie van de stichting. Het donatie certificaat geeft aan de supermarkt de zekerheid dat alles op een juiste wijze verwerkt wordt. Het is immers op die wijze ten alle tijde mogelijk zaken aan elkaar te koppelen en te controleren. Nogmaals, vanwege transparantie omtrent de financiële zaken heeft Childsmile voor dit systeem gekozen. Koppeling van het certificaat aan de uitdraai van de kassa en de bijschrijving in het kasboek c.q bankboek maken de zaken transparant voor een ieder.

Verdere werkwijze en financiële afwikkeling

Nadat het geld is doorgestort op de bankrekening gaat het traject van planning voor een operatie aan de gang. Childsmile heeft in de Filippijnen vrijwilligers die er voor moeten zorgen dat de kinderen op een juiste wijze begeleid worden. Controle op de geldstroom vindt hier uiteraard ook plaats door middel van slechts de vergoeding van die declaraties van medici en ziekenhuizen waar Childsmile afspraken mee heeft gemaakt. Vanuit de Filippijnen worden voorstellen gezonden welke kinderen er aan de beurt zijn om een operatie te ondergaan. Soms, wanneer er weinig inkomsten zijn, moeten kinderen lang wachten maar uiteindelijk hopen we alle kinderen die op de wachtlijst staan te helpen. Is een kind aan de beurt dan gaat het traject lopen naar de operatie.

Eerst moet er onderzoek plaatsvinden naar de fysiek gesteldheid van het kind. Veel van de kinderen zijn ondervoed en hebben bloedarmoede. Dit heeft te maken met het feit dat zij niet over adequate hulpmiddelen kunne beschikken waardoor zij op een behoorlijke wijze kunnen eten of drinken. Door hun handicap kunnen zij vaak niet voldoende eten of drinken en raken daardoor dan ondervoed. Is een kind ondervoed dan gaat Childsmile er voor zorgen dat het kind in een goede fysieke conditie komt door specifieke hulpmiddelen ter beschikking te stellen en aan de ouders te laten zien op welke wijze deze te gebruiken. Vanaf het moment dat het kind geselecteerd is om verder behandeld te worden, staat het onder constante controle. Is het kind vrij van infecties en heeft het een goed gewicht dan kan de laatste controle voor de operatie plaatsvinden. Er worden door de artsen controles uitgevoerd, foto's gemaakt en een planning van tijdstip en uitvoering voor de operatie. Is alles verder in orde dan wordt er een dag bepaald voor de operatie.

De dag voor de operatie is, en niet alleen voor het kind maar zeker ook voor de ouders, bijzonder spannend. Juist op die momenten zijn er vrijwiligers van Childsmile aanwezig om met de ouders en het kind te praten, geven ze meer informatie en stellen ze hen gerust. Vaak wordt er overnacht op een plek vlakbij het ziekenhuis zodat er op de dag van de operatie niet lang gereisd hoeft te worden. In de meeste gevallen komen ouders en kind van ver en moeten zij vele uren reizen om bij het ziekenhuis te komen. Ook gedurende die periode zijn de vrijwiligers van Childsmile aanwezig om steun aan de ouders te geven. We moeten niet vergeten dat zaken die voor ons heel normaal zijn, voor deze mensen uitermate bijzonder zijn en dat zij steeds nieuwe ervaringen moeten verwerken. Juist om die reden vindt Childsmile het nodig dat haar vrijwilligers aanwezig zijn. Het grote moment is dan eindelijk aangebroken; het kind wordt gereed gemaakt om de operatie te ondergaan. Een operatie die het leven van dit kind voor altijd zal veranderen. Is het kind tot dan toe gepest, weggestopt en had het verder geen uitzicht op een toekomst; hierna zal alles anders zijn.

voor- en na de operatie

Wat we zien is dat kinderen na een operatie snel worden opgenomen binnen de sociale gemeenschap, vriendjes maken en zoals alle kinderen heerlijk spelen en ravotten. Childsmile maakt ouders en kinderen bewust van het feit dat de operatie en verdere hulp werd mogelijk gemaakt door de hulp van mensen in een land ver weg van hun eigen land. Childsmile vertelt aan de ouders en kinderen op welke wijze het geld wordt ingezameld. Zonder een zichtbare handicap en dat allemaal door dat simpele emballagebonnetje dat iemand in een box heeft gegooid in een ver verwijderd land. Dat bonnetje, gezamenlijk met vele anderen, heeft er uiteindeljk voor gezorgd dat dit kind door het leven kan gaan zonder een zichtbare handicap, dat het evenals alle anderen, kansen heeft zich te ontplooien. Kansen om een toekomst te bouwen met een glimlach omdat het weet dat een bonnetje gedoneerd door iemand in een land ver weg er voor heeft gezorgd dat het geopereerd kon worden.


Comments

  1. […] Childsmile is haar probleem nu opgelost. Childsmile heeft de operatie van Jenelyn bekostigd uit de opbrengsten van de donatieboxen die in de supermarkt hangen. Het door velen gedoneerde bonnetje heeft op deze wijze haar bestemming […]

Leave a Reply

sponsors