STEUN ONS

Steun aan Stichting ChildSmile betekent lange termijn steun voor kinderen die vaak weggestopt worden. Met jouw steun zorgen wij er voor dat kinderen hun glimlach weer terug krijgen en dat ook voor hen kans is op een beter leven.

We hebben jouw hulp hierbij hard nodig!

Geld doneren
Stichting ChildSmile werkt met veel vrijwilligers maar helaas is ons werk niet mogelijk zonder financiële steun. Deze steun is hard nodig voor het financieren van operaties en op langere termijn het inrichten van zelfstandige medische centra, het inrichten van operatietafels, reiskosten, voedsel en medicijnen. Stichting ChildSmile wordt geholpen en daarmee kwetsbare jonge kinderen die zonder onze hulp geen kans hebben op een behoorlijk menswaardig bestaan.

De mogelijkheden om ons te helpen zijn o.m. door::

  • het geven van een eenmalige gift (dit kan ook door op de “donate” button te klikken op onze website)
  • je kunt periodiek een storting doen en donateur worden van de ChildSmile
  • Stichting ChildSmile heeft het predikaat Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor er fiscaal voordelig geschonken kan worden
  • Stichting ChildSmile kan ook in je testament opgenomen worden
  • Bedrijfsmatig kan Stichting ChildSmile ook gesteund worden

Vrijwilligers

Natuurlijk is ChildSmile altijd op zoek naar vrijwilligers. Iedereen die op een of andere manier een bijdrage wil leveren aan de doelstelling van onze stichting heten wij van harte welkom. Ook bij het voeren van  door ChildSmile geinitieerde acties zijn vrijwilligers nodig. Ook in de landen waar ChildSmile actief is wordt met veel vrijwilligers gewerkt; mensen die geheel belangeloos zich inzetten om de glimlach op het gezicht van een kind terug te brengen.

Juist ook omdat onze stichting zich in grote mate bezig houdt met medische hulp aan kinderen zijn vrijwilligers met een medische achtergrond ook van harte welkom. Artsen en medisch specialisten die willen helpen kunnen door ons worden uitgezonden, verpleegsters andere medische hulpverleners heten wij nadrukkelijk van harte welkom.

Sponsering

Stichting ChildSmile heeft speciaal voor haar sponsors ruimte ingeruimd op haar website. Deze ruimte bevindt zich in het onderste gedeelte van de website. Wilt u ook uw bedrijf op onze website promoten en daardoor meteen laten zien dat u onze stichting een goed hart toedraagt, neem dan even contact op.


sponsors