Operatie voor vier kanjers.

Raffe, Richard, Micah en Jeson worden binnenkort geopereerd.  De operatie zal er voor gaan zorgen dat zij aan de schisis geopereerd gaan worden. De toekomst voor deze vier kanjers gaat er dan totaal anders uit zien; in positieve zin van het woord.

operatie schisis

Raffe, Richard, Micah en Jeson zullen door Childsmile verder verzorgd gaan worden. Dat betekent dat zij eerst naar het ziekenhuis gaan voor een lichamelijk onderzoek en te zien of er geen infecties zijn. uiteraard zal de lichamelijk conditie van deze kinderen in orde moeten zijn. Tenslotte zullen zij wel onder narcose gebracht worden voor de operatie.
Nadat zij lichamelijk onderzoek hebben ondergaan zal, indien alles in orde is, er een datum worden afgesproken om terug te komen naar het ziekenhuis voor de operatie. Zijn de kinderen, of een van hen, niet in een optimale conditie dan zal daar eerst aan gewerkt gaan worden. De kinderen komen dan in een plan terecht waarbij gewerkt wordt aan de fysieke conditie en gesteldheid. Nadat zij dit hebben doorlopen gaan zij alsnog terug naar het ziekenhuis om opnieuw onderzocht te worden. Eerst als de doktoren tot het oordeel komen dat zij fysiek in staat zijn de operatie te ondergaan, zal een datum worden afgesproken om te opereren.

De kinderen verblijven gedurende de wachttijd vaak in een hotel. De plaats waar zij vandaan komen ligt op meer dan 5 uur rijden van het ziekenhuis. Om die reden besluit Childsmile dan steeds de kinderen in een hotel te laten verblijven tot aan de dag dat zij geopereerd worden. Meestal duurt dit een paar dagen.

Omdat Childsmile de kinderen een gerust gevoel wil geven, gaan de ouders ook mee. De kinderen hebben dan vertrouwde personen naast hen en dat maakt dat zij ontspannen naar de operatie toe leven.

De vier kanjers waar het nu om gaat gaan dus binnenkort op reis; wij zullen ze volgen.

Wil jij kinderen zoals Raffe, Richard, Micah en Jeson helpen aan een betere toekomst, DONEER dan nu.


Leave a Reply

sponsors