Schisis, en dan?

Schisis??? Ja, wat is dat nou eigenlijk. Veel mensen weten niet wat het is en hebben er al helemaal geen weet van hoe het komt. Kijken we naar onze Westerse landen dan hebben we het hier -voor wat betreft het herstellen van de uiterlijke kenmerken- behoorlijk voor elkaar. Door het maken van de echo voor de geboorte weten ouders dat hun kind een schisis heeft en op dat moment kan er al van alles in werking worden gezet. Maar laten we eerst nog eens even kijken wat schisis nu eigenlijk is.

Schisis, wat is dat nu eigenlijk.

Op deze site staat een filmpje waarin op een heel duidelijke wijze wordt uitgelegd wat schisis is en wat we er aan doen. Wil je een meer tekstuele uitleg dan vindt je die hier. In dit bericht gaat het er mij niet zozeer om wat schisis nu eigenlijk is en hoe het ontstaat maar meer om een blik te werpen op de verschillen die er zijn voor een kind en waar je als kind wordt geboren. Komt schisis in Nederland nog maar gemiddeld 1:1000 kinderen voor; in landen in Azië is dit gemiddeld veel hoger en loopt wel op tot 1:300 kinderen. De zorg die aan kinderen met een schisis wordt gegeven in bijv. Nederland zie ik op een behoorlijk niveau liggen. Uiteraard kan alles altijd beter maar naar mijn mening, gevormd door de verhalen die ik er over lees, is de zorg van een goed niveau. Er is een chirurg, othodontist, pedagoog, tandarts etc. beschikbaar om specialistische zorg te verlenen. Wij in Nederland hebben zgn. “schisis teams” die de zorg leveren en dat ook prima doen.

Schisis in de ene en de andere situatie

Kijken we nu naar een situatie van een kind in een land als de Filipijnen dat met een schisis wordt geboren dan is deze situatie totaal anders. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen en zijn er ook daar kinderen die een uitstekende hulp en verzorging krijgen. Dit is dan meestal alleen mogelijk als de ouders daar voor kunnen  betalen. Het overgrote gedeelte van de bevolking leeft echter op een niveau dat zij de zorg, komende met een schisis, niet kunnen betalen. Van een salaris van € 5,00 per dag voor een gezin van vier personen kan dat niet lukken. Kinderen met een schisis worden daarnaast veelal enorm gepest, weggestopt en gaan niet naar school. Gepest worden zij omdat ze er door hun schisis anders uitzien. Weggestopt worden zij omdat hun ouders zich vaak schamen voor hun kind en het dus maar ergens achter in een huisje opbergen. Deze kinderen gaan vaak niet naar school omdat zij dan wel door hun ouders van school worden weggehouden dan wel dat zij de mate van pesterijen niet kunnen doorstaan. Het is een vicieuze cirkel die alleen maar doorbroken kan worden als er iets aan de schisis gedaan kan worden. Er kan dan vaak niets aan de schisis gedaan worden omdat het geld ontbreekt om de operatie te betalen. En zo is een kind gedoemd om een zwarte toekomst tegemoet te treden. Het is dan ook juist om die reden dat ik oproep om er voor te zorgen dat deze kinderen niet verloren gaan maar dat zij een operatie kunnen  krijgen die hen een toekomst geeft. Een operatie kost vaak niet meer dan € 250,00 en 45 minuten tijd; dit is dus alles wat er voor nodig is om een kind aan een toekomst te helpen.

En nu….?

Laten wij proberen de kloof tussen deze kinderen in Nederland en die in de Filipijnen te verkleinen door hen te helpen met dat wat zij nodig hebben; een operatie!

wordt vervolgd..


Leave a Reply

sponsors