Schisis geopereerd.

Schisis is bij Jenelyn als sneeuw voor de zon verdwenen.

schisis geopereerdDe 16 jaar oude Jenelyn werd door hulp van Childsmile op 15 juni 2015 geopereerd in het ziekenhuis in Davao, Filippijnen. Vanwege de leeftijd van Jenelyn was de operatie bijzonder zwaar en werd hij uitgevoerd door twee chirurgen. Daarnaast werd assistentie verleend door twee gespecialiseerde tandartsen omdat er naast de schisis een probleem speelde met het gebit van Jenelyn.

Bij Jenelyn is de schisis opgelost.

Jenelyn is 16 jaar oud en was al langere tijd op zoek naar een oplossing voor haar schisis en doordat zij in aanraking kwam met Childsmile is haar probleem nu opgelost. Childsmile heeft de operatie van Jenelyn bekostigd uit de opbrengsten van de donatieboxen die in de supermarkt hangen. Het door velen gedoneerde bonnetje heeft op deze wijze haar bestemming gevonden.

Oplossing door uw hulp.

Childsmile helpt kinderen met een schisis in Zuid Oost Aziƫ door het sponseren van de operatie en de daarbij behorende zaken zoals tijdelijk onderdak, medicijnen en begeleiding. Deze hulp wordt rechtstreeks gefinancierd door de opbrengsten van de door Childsmile geplaatste donatieboxen in supermarkten.

Vervolg traject.

Het verdere verloop van het herstel van Jenelyn zullen wij kunnen volgen door het fotomateriaal dat aan ons gezonden zal worden en dat door ons geplaatst zal worden. Wij zijn er van overtuigd dat de toekomst van Jenelyn er veel beter zal uitzien nu zij geopereerd is. Jenelyn moest ervaren welk een groot probleem haar schisis met zich meebracht. Op school en ook daarbuiten werd zij steeds als een vreemde bekeken en gepest. Nu zal dat anders zijn. Jenelyn zal een gewoon leven kunnen leiden zonder gehinderd te worden door haar schisis. Uiteraard zal de behandeling bij Jenelyn nog voortduren en dienen er regelmatig controles uitgevoerd te worden. Ook dan zal Childsmile er zijn om haar te helpen; hulp die mogelijk wordt gemaakt door de gulle donaties in de donatieboxen bij de supermarkt.


  • Published: 8 years ago on 17 juni 2015
  • By:
  • Last Modified: June 17, 2015 @ 10:11 am
  • Filed Under: operaties

Leave a Reply

sponsors