Schisis, ook wel hazenlip genoemd, komt in Zuid Oost Azie betrekkelijk veel voor. De aandoening vormt daar vooral een probleem omdat er vaak niet voldoende geld aanwezig is voor een operatie. Op deze pagina wat meer informatie over wat schisis, ook wel hazenlip genoemd, nu eigenlijk is. Wij zijn ons bewust van het feit dat het woord “hazenlip” een vervelende klank heeft maar voor alle duidleijkheid en om zoveel mogelijk mensen te bereiken wordt het door ons op deze pagina gebruikt. Veel mensen hebben nog nooit van schisis gehoord en hebben dan ook geen idee waar het over gaat. met het andere woord (hazenlip) is men veelal wel bekend. Vandaar dit gebruik en onze excuses indien wij mensen hiermee kwetsen iets wat uiteraard niet onze bedoeling is.

Oorzaken van een schisis (ook wel hazenlip genoemd).

In de meeste gevallen is de oorzaak van een schisis niet duidelijk.

Schisis kan ontstaan door een combinatie van aanlegfactoren en storende invloeden van buitenaf in de periode tussen de zes en twaalf weken na de bevruchting.

Oorzaken van eens schisis.

De oorzaken kunnen in drie groepen worden ingedeeld:

 • Een stoornis in de zwangerschap 

            In de normale ontwikkeling bestaat er bij iedereen in eerste instantie een dubbelzijdige lip-, kaak-en gehemeltespleet. (zie tekening onderaan)
Normaal groeien de verschillende delen naar elkaar toe en versmelten. Tussen de zesde en negende week van de zwangerschap sluiten de lip en de bovenkaak zich. Tussen de negende en twaalfde week het gehemelte. Als dit      proces  niet of volledig plaatsvindt, blijven er spleten bestaan.

 • Genetische factoren 
  Genetische factoren spelen een rol op het moment van de bevruchting. De schisis kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een chromosoomafwijking. Meestal zijn er dan behalve een schisis nog ander aangeboren afwijkingen aanwezig. Een andere mogelijkheid is dat de aanleg voor schisis via één of beide ouders is doorgegeven. Schisis komt dan voor bij één of beide ouders, en/of één of meerdere familieleden.
 • Een combinatie van factoren 
  Meestal ontstaat schisis door een combinatie van genetische factoren en stoornissen van buitenaf in de ‘gevoelige periode’ van de embryonale

Verschijningsvormen van schisis.

Er zijn verschillende vormen van schisis:

 • Een spleet in de lip (cheilo-schisis)
 • Een spleet in de lip en de kaak (cheilo-gnatho-schisis)
 • Een spleet in de lip, de kaak en het gehemelte (cheilo-gnatho-palato-schisis)
 • Een spleet in het gehemelte (palato-schisis)

Variatie in verschijningsvormen van schisis

De variatie in verschijningsvorm is groot.

Meestal ligt de spleet in de lip niet in het midden, maar net daarnaast, vanaf het midden van het neusgat naar de lip. Een spleet kan links of rechts liggen, maar kan ook links en rechts voorkomen.

Een spleet kan compleet of incompleet zijn.

 • Een lipspleet kan variëren van een klein deukje in het lippenrood (incomplete spleet) tot een dubbelzijdige spleet die doorloopt tot in de neusbodem (complete spleet).
 • Een gehemeltespleet kan variëren van een spleetje in de huig tot het vrijwel geheel ontbreken van het gehemelte.
 • Een kaakspleet kan variëren van een deukje in de kaak tot een dubbelzijdige volledige spleet

Gevolgen van een schisis

Voeding, gehoor en spraak

Behalve voor het uiterlijk kan schisis ook gevolgen hebben voor:

 • de voeding
 • het gehoor
 • de spraak
 • de neus
 • het gebit

De gevolgen worden bepaald door de vorm van schisis die het kind heeft.
De gevolgen van een lip-en/of kaakspleet zijn beperkt. Een spleet in het gehemelte kan echter vanaf de geboorte gevolgen hebben voor voeding, spraak en gehoor.

Hier een filmpje over de operatie van schisis.

lipspleet sluiting

gehemelte sluitingTekening 1: sluiting van de lipspleet volgens de veel gebruikte methode van Millard. Links een linkszijdige spleet, rechts de situatie na de operatie.

Tekening 2: sluiting van de gehemeltespleet. Links de situatie voor de operatie, zachte gehemelte en huig zijn gespleten. Rechts de situatie tijdens de operatie, indien mogelijk wordt het gehemelte in zijn geheel gesloten.


Comments

 1. […] Schisis (ook wel hazenlip genoemd) en wat wij er aan doen. […]

sponsors