Let op: Deze mogelijkheid is thans nog niet van toepassing.

Childsmile in jouw testament

Childsmile vindt dat ieder kind recht heeft op een toekomst zoals ieder ander. Dus ook kinderen met schisis. Childsmile biedt kinderen kansen. De kans om sterk te worden. De kans om op te groeien tot wie ze willen zijn.

Ook na je dood kun je kinderen kansen bieden. Door Childsmile in je testament op te nemen, schenk je ons een deel van je nalatenschap of een legaat.

Erfstelling

Een erfstelling is een vastgesteld percentage van je bezit dat door middel van je testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Je kunt Childsmile opnemen als erfgenaam. Zo bied je onze kinderen ook na jouw dood kansen.

Legaat

Een legaat is een vastgesteld bedrag of een bepaald goed dat je nalaat na je overlijden. Je testament kan meerdere legaten bevatten. Eén van deze legaten kun je toewijzen aan Childsmile. Zo bied je onze kinderen ook na jouw dood kansen.

Informatie

Johan vertelt jou graag meer over de mogelijkheden. Je kunt hem bereiken op
06-18167225.

Childsmile hoeft geen successierechten af te dragen. Je volledige gift komt dus terecht bij onze kinderen. www.anbi.nl


Leave a Reply

sponsors