Stichting Childsmile werd opgericht in 2012 door Elke Marie Ocampo; na de geboorte van haar jongste kind werd zij, met haar Nederlandse partner,  geconfronteerd met een baby met schisis. Deze confrontatie en de wetenschap dat veel van deze kinderen niet geholpen kunnen worden, heeft haar er toe gezet de stichting op te richten. De stichting moet er dan voor gaan zorgen dat kinderen met een schisis door een operatie geholpen kunnen worden. Alleen op die wijze is er ook voor die kinderen een toekomst. Wordt een kind niet geholpen dan is  het vaak dat deze kinderen worden verstoten en gepest worden en geen eerlijke kans krijgen. Na de oprichting zijn Narisa Coffman en Arlene Asio toegetreden tot het bestuur van de stichting. Allen zijn van Filippijnse oorsprong en kennen zodoende de behoefte daar waar het gaat de problematiek van schisis bij kleine kinderen. Elke Ocampo heeft jarenlang gewerkt bij een van de grootste hotelketens ter wereld terwijl Narisa jarenlang leiding heeft gegeven in (prive) klinieken. Arlene is verpleegkundige. Momenteel werken zij in Nederland maar door de grote verbondenheid met hun thuisland hebben zij besloten te helpen bij de grote behoefte aan (het financieren van) operaties bij kinderen met schisis. Bovendien hebben zij zich ten doel gesteld om de kinderen zowel in een voor- als in een natraject te begeleiden. Door de schisis kunnen  kleine kinderen en baby’s moeilijk eten en drinken. Hierdoor ontstaat een voedsel en vitaminetekort. De kinderen zijn dan ook vaak ondervoed zodat een eerste taak is het er voor zorgen dat kinderen op gewicht komen (het voortraject). Zijn de kinderen aangesterkt en kunnen zij de operatie zowel fysiek alsook mentaal aan, dan worden zij geopereerd. Na de operatie wordt hen geleerd te eten, drinken en praten (het natraject). Een andere doelstelling is dan ook dat e stichting centra wil opzetten waar zij de kinderen verder kan begeleiden.


Leave a Reply

sponsors